Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lichten we toe welke gegevens worden verzameld, wat we daarmee doen en welke rechten u heeft. De Stichting Kastelenstudies Nederland (hierna genoemd SKN) is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

1. Beheer

De website https://sknnederland.com staat onder beheer van de SKN.  De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

Gegevens van bezoekers worden niet geregistreerd.

3. Cookies

De SKN maakt geen gebruik van cookies.

4. Contactformulier en e-mail

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

5. Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens en als u wilt dat wij gegevens verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, per e-mail via info@sknnederland.com.

6. Website software

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. WordPress noch de hostende partij hebben toegang tot uw gegevens omdat deze niet op onze website worden opgeslagen. Daarnaast  is WordPress verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

7. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy verklaring terecht bij de SKN. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, per e-mail via info@sknnederland.com.

De privacyverklaring voor diegenen die het bestelformulier gebruiken is een aanvulling op de privacyverklaring voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij de SKN.

1. Gegevens die door de boekbesteller verstrekt worden

De SKN kan de gegevens die worden verstrekt door de boekbesteller voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de bestelling;
  • Het, indien nodig, sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.

Gegevens die door een boekbesteller aan de SKN zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2. Beveiliging

De gegevens die een boekbesteller aan de SKN verstrekt, worden d.m.v. SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid in een beveiligde omgeving opgeslagen.