ANBI

De Stichting Kastelenstudies Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze stichting zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam: Stichting Kastelenstudies Nederland

Fiscaal nummer: n.v.t.

Contactgegevens: mw. drs. J.M.M. Wielinga, Kempenaar 70, 3961 KN Wijk bij Duurstede

Bestuurssamenstelling: Zie onder ‘Over ons

Beleidsplan: Zie onder ‘Beleid en financiën

Beloningsbeleid: Bestuurders zijn onbezoldigd

Doelstelling: Zie onder ‘Over ons