Home

Wij zoeken nog goede artikelen, meer info.

Hier wonen wij! Is het niet prachtig!

De tweede bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland is een feit. Een elftal artikelen vormen een weerslag van recent onderzoek.

Sommige artikelen sluiten naadloos aan op de actualiteit. Zo wordt verslag gedaan van recent onderzoek naar het Valkhof te Nijmegen, dat nieuwe inzichten opleverde over de twee ringmuren rondom het complex. Ook is er aandacht voor de effecten van de Tweede Wereldoorlog op kastelen en buitenplaatsen. Het betreft hier een aanzet tot meer onderzoek als opmaat voor het jaar 2020, waarin het 75 jaar geleden is dat deze oorlog werd beëindigd. Dan zal er tevens veel aandacht worden besteed aan  dit deel van het erfgoed dat niet ongeschonden uit de strijd gekomen is.

Naast onderzoek naar specifieke kastelen, bijvoorbeeld een ‘vergeten’ onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het Muiderslot, is er ook deze keer plaats voor interdisciplinair onderzoek, en wel in de directe omgeving van kasteel Duivenvoorde, waarbij tuinhistorie en archeologie elkaar versterken. Historie, bouwhistorie en archeologie komen samen in een bijdrage over houten kasteelstructuren in de periode 1250-1450.
Daarnaast is er aandacht voor buitenplaatsen in Kralingen, hondengraven op kastelen en voor kastelen langs gebiedsgrenzen.

Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor ‘lege’ kasteelterreinen, waarbij er op het terrein zelf geen aanwijzingen (meer) zijn voor bebouwing, maar waar vondsten in de gracht daar wel degelijk op wijzen.

Kortom, ‘Hier wonen wij! Is het niet prachtig!’ is mede door de toegankelijke toon een uniek naslagwerk en een must voor iedereen die belangstelling heeft voor kastelen en
buitenplaatsen. De inhoudsopgave is hier te zien.

Bij voorintekening betaalt u € 30,00 incl. verzendkosten. Voorintekening kan via Spa uitgevers gebruik de code NKS2 voor gratis verzending. Na 1 maart is de prijs € 34,95 excl. verzendkosten. Levering vind plaats in de eerste helft van maart 2020.

Zij waren van groote en zware steenen

In deze publicatie komen onder meer nieuw ontdekte kasteelterreinen aan bod die de bestaande typochronologie ter discussie stellen of uitbreiden. Sommige artikelen sluiten naadloos aan op de actualiteit. Zo zijn recent bij archeologisch onderzoek resten van de Blauwe Toren te Gorinchem ontdekt. Over dit bijzondere object was tot nu toe vrij weinig gepubliceerd en de vondst van de restanten leidde dan ook tot allerlei speculaties. Het kasteel komt in maar liefst twee artikelen uitgebreid aan de orde. De bundel bevat ook een artikel over de samenwerking van een architect en een tuinarchitect bij de bouw van buitenplaatsen en de bijbehorende tuinaanleg in Noord-Holland. 

‘Zij waren van grooten en zware steenen’ is mede door de toegankelijke toon een uniek naslagwerk en een must voor iedereen die belangstelling heeft voor kastelen en buitenplaatsen. De inhoudsopgave is hier te zien.

Prijs: € 30,00 exclusief verzendkosten te bestellen via de contactpagina of via sknnederland@gmail.com